Skip to main content

DE GRØNNE GRÆSRØDDER

Kampen for en rigere natur og et stabilt klima
v/ Sebastian Jonshøj
Torsdag d. 18. november kl. 19.00 – 21.00
I Teatersalen
Pris: kr.100 inkl. forfriskning i pausen
Billetinformation: www.netopaf.dk

Verden – og Danmark – står overfor en akut biodiversitetskrise, samtidig med at klimaforandringer sætter rammen for en ny og ukendt fremtid. Naturen forarmes, og arterne og deres levesteder forsvinder med alarmerende hastighed i det, der af forskerne kaldes ”Den sjette masseuddøen”.
Der er brug for et paradigmeskifte i vores måde at leve af og med naturen, og der er brug for både kollektiv erkendelse og individuel handling. Hvordan påvirker Danmarks Naturfredningsforening (DN) de politiske beslutninger og, hvordan bidrager DN til den folkelige mobilisering og den lavpraktiske indsats? I ord og billeder berettes om arbejdet for natur, miljø og klima i landets største, grønne NGO.

Sebastian Jonshøj er vicepræsident i DN, med en faglig baggrund indenfor naturforvaltning og –formidling.

I denne sæson handler vores 4 foredrag om ændringer i klimaet med påvirkninger af naturen, vejret og oversvømmelser. Hvordan kan vi imødegå disse udfordringer?

Arrangør:

Netop Allerød-Furesø

Cookie information

Farum Kulturhus anvender Cookies til at forbedre denne hjemmeside og personalisere indholdet. Information vi indsamler bliver sikkert opbevaret og ikke delt med andre. Vi bruger cookies til at levere en bedre service og optimere formidlingen af Kulturhusets tilbud.

Back to top