Skip to main content
Farum - byen ved vejene
Farum. Majtræet.
Fiskebæk - Baaden ankommer
Parti fra Farum
Jernbanehotellet

FARUM LOKALHISTORISKE FORENING

Farum Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1987. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i fortid og nutid i Farum og bevarelsen af disse.
Foreningen har ca. 250 medlemmer, der i 2024 betaler et årligt kontingent på 150 kr. for en enkelt person eller 250 kr. for en husstand.
Foreningen arrangerer foredrag, byvandringer, billede-og filmaftener og Sct. Hansbål sammen med Det Danske Spejderkorps. På foreningens hjemmeside kan du få et overblik over planlagte aktiviteter.
To gange årligt udkommer Foreningens blad ”Majtræet”, der indeholder artikler med lokalhistorisk stof.
Foreningen samarbejder med Værløseegnens Historiske Forening og Furesø Museer, hvor 2 af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret i museets bestyrelse. Foreningen har sammen med Furesø Museer lavet to udstillinger. Den første om Farums historie blev vist på Mosegården i 2017, og den seneste blev lavet i forbindelse med Furesøbads 100 års jubilæum i 2019. Den kan ses på Furesøbad. I forbindelse med de 2 udstillinger er der lavet nogle foldere, der kan bruges til inspiration til vandreture.


Formand: Anette Jerking
Æblehaven 53, 3500 Værløse
e-mail: jerkinga@gmail.com
Se foreningens hjemmeside.

Back to top