Skip to main content
Farum - byen ved vejene
Farum. Majtræet.
Fiskebæk - Baaden ankommer
Parti fra Farum
Jernbanehotellet

FARUM LOKALHISTORISKE FORENING

Farum Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1987. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i fortid og nutid i Farum og bevarelsen af disse.
Foreningen har ca. 240 medlemmer, der betaler et årligt kontingent på 125 kr. for en enkelt person eller 200 kr. for en husstand.
Foreningen arrangerer foredrag, byvandringer, billede-og filmaftener og Sct. Hansbål sammen med Det Danske Spejderkorps. På foreningens hjemmeside kan du få et overblik over afholdte og planlagte aktiviteter.
To gange årligt udkommer Foreningens blad ”Majtræet”, der indeholder artikler med lokalhistorisk stof.
Foreningen samarbejder med Værløseegnens Historiske Forening og Furesø Museer, hvor 2 af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret i museets bestyrelse. Foreningen har sammen med Furesø Museer lavet to udstillinger. Den første om Farums historie blev vist på Mosegården i 2017, og den seneste blev lavet i forbindelse med Furesøbads 100 års jubilæum i 2019. Den kan ses på Furesøbad. I forbindelse med de 2 udstillinger er der lavet nogle foldere, der kan bruges til inspiration til vandreture.

Formand: Ketty Træholt
Gammelgårdsvej 37, 3520 Farum
Tlf: 4495 4594 / 2942 0093
e-mail: traeholt@post.tele.dk

Se foreningens hjemmeside.

 

Back to top