Skip to main content

KULTURELT SAMRÅD

 

Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper i kommunen og er bindeled mellem disse. Kulturelt Samråd øver tillige indflydelse på den kulturelle helhedsplan.

 

Hjemmeside: https://www.furesoekultur.dk/

Back to top